Výrobní zařízení pro I.ročník. 

Kurz obsahuje složky základy strojnictví, spojovací součásti, převody, mechanismy, dopravní zařízení, sušení dřeva, kontrolní a měřící zařízení.

Každá složka je zakončena testy.