Available courses

Výrobní zařízení pro I.ročník. 

Kurz obsahuje složky základy strojnictví, spojovací součásti, převody, mechanismy, dopravní zařízení, sušení dřeva, kontrolní a měřící zařízení.

Každá složka je zakončena testy.

Kurz je zaměřen na ruční zpracování výkresové dokumentace. Obsahuje chybové výkresy, doplňovací výkresy, vzorové výkresy atd..

Kurz je určen pro všechny, kdo má zájem tvořit 2D/3D modely, výkresy, dráhy pro CNC obrábění, modely pro 3D tisk atd. 

Je to stále vlastní pracovní verze. Za případné chyby se předem omlouvám a děkuji za upozornění.

Účetnictví podané tak, jak jsem se ho učila. Zdroje, které mi pomohly. Věty, které způsobily aha efekt

Koukejte to nastudovat!!